Mluvení a mlčení

 

 • Bohužel, lidem lze zakázat mluvit o všem, nikoli však o ničem.

   

   

 • Kdyby člověk říkal jenom to, co ví, vypadal by jako hlupák.

   

   

 • Trouba říká, co si myslí, chytrý to, co si myslí ostatní.

   

   

 • Nedejte nikdy na řeči. Ani na svoje vlastní.

   

   

 • Prázdná slova se vyvažují množstvím.

   

   

 • Řeč může být moudrá, nebo hloupá, ale mlčení je vždy chytré.

   

   

 • Statečný je ten, kdo dokáže mlčet, když mluví druzí a mluvit, když ostatní mlčí.

   

   

 • Mluvíte-li s moudrým, je lepší naslouchat, mluvíte-li s blbcem, je nejlepší mlčet.

   

  Zpět