Poznání

 

 • Víc než z duchů mám strach z bezduchosti.

   


 • Chceme-li porozumět sobě, ptejme se rozumu, chceme-li porozumět druhým, naslouchejme srdci.

   


 • Jednostranný člověk vidí věci ze všech stran stejně.

   


 • Dokážeme být mnohostranně jednostranní.

   


 • Teprve díváme-li se ze všech stran současně, můžeme objevit jiný rozměr.

   


 • Nejhlubší smysl všeho je skrytý v protikladech.

   


 • Když existují jenom dvě možnosti, jsou většinou obě špatné.

   


 • Přidáváním vylepšujeme, ubíráním zdokonalujeme.

   


 • Na dobrém jsou lépe vidět nedostatky, na špatném – přednosti.

   


 • Měníme jen úhel pohledu, ale díváme se pořád stejným zrakem.

   


 • Závěry, které jednou učiníme, nás už nepustí dál.

   


 • Dogmata boříme jen kvůli tomu, aby uvolnily místo novým.

   


 • Ze semínka pochybnosti vyrůstá strom poznání.

   

  Zpět