Spravedlnost

 

 • Kdo není spravedlivý k sobě, je k ostatním nespravedlivý.

   

   

 • Že spravedlnost neexistuje, křičí nejvíc ten, koho právě dostihla.

   

   

 • Skutečně nestranný člověk nemá nikoho na své straně.

   

   

 • Nestěžujme si na nespravedlnost. Spravedlnost by mohla být mnohem horší.

   

   

 • Právní stát znamená, že každý, i ten nejhorší zákon je nadřazen spravedlnosti.

   

   

 • Ten, kdo bere lidem víru ve spravedlnost, má spoluvinu na každém zločinu.

   

   

 • Princip rovnosti se uplatňuje zpravidla jen tehdy, když někoho zvýhodňuje.

   

   

 • Žádné přerozdělování zcela nenarovná nespravedlivé dělení.

   

   

 • Spravedlnost neznamená všem stejně, ale stejnou měrou.

   

  Zpět