Víra

 

 • Nejsilnější je víra, která odporuje rozumu.

   

   

 • Fanatik je člověk, který věří všemu, co říká.

   

   

 • Víra má přesahovat rozum, nikoli ho nahrazovat.

   

   

 • Teprve znovunalezená víra je ta pravá.

   

   

 • Za své přesvědčení jsou lidé schopni umírat, ale za víru – vraždit.

   

   

 • Kdo ztratí víru, je pak schopen uvěřit čemukoli.

   

   

 • Nezapomínejme, že víra neznamená všemu věřit, právě tak jako věda neznamená všechno vědět.

   

   

 • Nevěřte těm, kdo věří.

   

   

 • Není víry bez pochybnosti, ani pochybnosti bez víry.

   

   

 • Je lepší mít jisté pochybnosti, než pochybné jistoty.

   

   

 • Jistota znamená stát velice pevně na něčem velice vratkém.

   

  Zpět