Archiv článků

NOVÉ AFORISMY NA PROSINEC

01.12.2014 00:00
Čím víc pospícháme za štěstím, tím rychleji se od něj vzdalujeme. Chcete-li na sebe upozornit, musíte vykonat mnoho dobrých skutků, nebo jeden špatný. Materialista by chtěl změnit svět, idealista - lidi. Podle toho, co bylo dřív, zda myšlenka nebo čin, hovoříme o inspiraci nebo o...

NOVÉ AFORISMY NA LISTOPAD

01.11.2014 00:00
Poslední možnost je ta, kterou jsme měli začít. Pravdu často odmítáme jen kvůli tomu, že nás nutí jednat jinak. Smyslem morálky je ochránit nás před námi samotnými. Nejčastěji hledáme to, co je třeba teprve vytvořit.         Na aktuální...

NOVÉ AFORISMY NA ŘÍJEN

01.10.2014 00:00
Všechno, co může být zneužito, už zneužito bylo. Krizí nazýváme situaci, kdy konec již nastal, ale nový začátek je ještě v nedohlednu. To, co nemá hlavu ani patu, může být a) nesmysl, b) umění. Mnoho našich známých umělců si neuvědomuje, že jsou pouze...

NOVÉ AFORISMY NA ZÁŘÍ

01.09.2014 00:00
Smyslem dobročinnosti je druhým pomáhat, nikoli jim pomoci. Hlupáky z nás nedělá nevědomost, ale sebevědomí. Lichotka bývá zpravidla jen předehrou k jiné hře. Protiklady mají k sobě vždy velice blízko - jako dvě strany jedné mince.       Na aktuální...

AFORISMY NA SRPEN

01.08.2014 00:00
Soudíme-li bez důkazů, nesoudíme viníka, ale oběť. Informace se stává pouhým nosičem propagandy. Nikdy nejsme připraveni na nejhorší, to si vždy jenom myslíme. Mlčením k pravdě oslabujeme pravdu, mlčením ke lži posilujeme lež.     Na aktuální téma Zločiny minulosti...

AFORISMY NA ČERVENEC

01.07.2014 00:00
V manželství jsou nejspokojenější muži, kteří věří, že všechny ženy jsou stejné. Čekáním roste očekávání. Pod každým pomníkem je pohřbena pravda. V převratných dobách se píší dějiny, v popřevratových se pak přepisují.     Na aktuální téma Demokracie je hledáním...

AFORISMY NA ČERVEN

01.06.2014 00:00
Chcete-li vypadat chytře, nemluvte o tom, o čem nic nevíte; mluvte o tom, o čem ani druhý nic neví. Z hloupých činů se poučíme víc než z moudrých řečí. Překročit hranice svých možností většinou znamená pouze znemožnit se. Dobrák nedokáže druhému ublížit, i když se...

AFORISMY NA KVĚTEN

01.05.2014 00:00
Hlupák se vyznačuje tím, že čím víc ví, tím je hloupější. Není žádnou výhrou narodit se pod šťastnou hvězdou na nešťastné planetě. Nejhůře se bourá to, co jsme sami postavili. Zbožšťováním člověka a polidšťováním Boha církev degradovala víru na pouhou pověru.   Na aktuální...

AFORISMY NA DUBEN

01.04.2014 00:00
Režimy se mezi sebou liší podle toho, které zločince zatracují, a které oslavují. Příčinu nenávisti nehledejme v druhých, ale v sobě. Šťastných lidí je málo, jelikož každý chce být pánem svého štěstí, a jen málokdo přítelem. Malé problémy neřešíme, protože je...

AFORISMY NA BŘEZEN

01.03.2014 00:00
Každý může jednou zhřešit, ale nikdy jenom jednou. Mládí má přijímat, nikoli brát, stáří má odevzdávat, nikoli ztrácet. Někdy je zbytečné bojovat s osudem, stačí s ním jen spolupracovat. Chcete-li mít v něčem jasno, nepřemýšlejte o tom. Na aktuální téma Když...