Patricie Holečková

Nar. 21. 12. 1950. Věnuje se psaní aforismů. První aforismy publikovala v různých časopisech.

V roce 1969 získala ocenění v soutěži Oloumocký tvarůžek

V roce 2004 vyšly její aforismy v antologii českého aforismu - Nezabolí jazyk od dobrého slova (Sestavili Jiří Žáček a Miroslav Huptych - vydal Knižní klub)

2005 vydává první samostatnou sbírku v nakladatelství OFTIS s názvem Aforismy

2006 je mezi oceněnými autory v soutěži Epigram 2006 k výročí Karla Havlíčka Borovského. Epigramy vycházejí ve sborníku. Akci organizovalo regionální sdružení Syndikátu novinářů Vysočina, Klub novinářů Brixen.

2008 dokončila rukopis další knížky aforismů a její vydání je plánováno v roce 2009 pod názvem Bez zbytečných slov

S jejími aforismy se můžete setkat i na různých internetových stránkách aforismů a citátů.