Aforismy

Moje první sbírka aforismů, která vyšla v r. 2005 ve vydavatelství Oftis.