Až navěky

Vybydlíme Zemi

nejspíš vlastní vinou -

až budou problémy,

Pánbůh nám dá jinou.

 

Zpět