O církvi

Bez svých polí, lesů, zlata

co si počne církev svatá?!

 

Zpět