Triumvirát

Zrada mocných plodí dnešní bídu.

vláda, církev i média

táhnou svorně -

proti svému lidu.

 

                              

Zpět