Políček skutečným hrdinům

Nestačí, že zvolili si

zločineckou dráhu, 

jsou z nich ještě hrdinové...

Z lupičů a vrahů!

 

Mnohým, zdá se, teď nastanou

u nás zlaté časy,

vždyť takových hrdinů dnes

máme plné basy.

 

 

 

Zpět