Deziluze

Svoboda či totalita,

začínám mít dojem,

že ti, kdo jsou u koryta

vždycky páchnou hnojem.

 

Zpět