Bůh

 

 • Kdo spoléhá na vlastní síly, tomu Bůh pomáhá; kdo spoléhá na Boha, tomu dává sílu, aby si pomohl sám.

   

 • Lidství je to, co člověka přibližuje k Bohu.

   

 • Bůh nesoudí jen naše činy, ale i úmysly. Proto žádný dobrý skutek nezůstává nepotrestán.

   

 • Pro věřícího je Bůh prvním, ke komu se v nouzi obrací, pro nevěřícího -  posledním.

   

 • Sobec slouží jen sobě, otrok druhému, Bůh všem.

Zpět