Morálka

 • Podstatou morálky není strach z trestu, ale víra ve spravedlnost.

   


 • Nelze oddělit dobro od zla, ale musíme je rozlišovat.

   


 • Dobrý lituje, že ublížil, špatný - že pomohl.

   


 • Konáme-li podle svého svědomí, probouzíme svědomí i v druhých.

   


 • Kdo je v malicherných věcech zásadový, v zásadních nakonec vždy couvne.

   


 • Bez placení neznamená zadarmo, ale na dluh.

   


 • Ze všech živočichů pouze lidský parazit vysává slabšího než je sám.

   


 • Víc krásy je v dobru, než je dobra v kráse.

   


 • Prvním stupněm korupce je lichocení.

   


 • Dobrá předsevzetí se rodí ze špatného svědomí.

   


 • V každém je něco dobrého, co stojí za to z něj vytlouct.

   

  Zpět