Činy

 

 • Polovina lidských činností je zaměřená jen na odstraňování jejich následků.

   

   

 • Vzdálenost od slov k činům závisí na množství slov.

   

   

 • Aktivita je činnost, kterou zaměstnáváme druhé.

   

   

 • To, co můžeme udělat kdykoli, obyčejně neuděláme nikdy.

   

   

 • Všechno, co činíme druhým, se nám jejich prostřednictvím vrací.

   

   

 • Nehřešíme-li činy, hřešíme alespoň modlitbami.

   

   

 • Co nelze vyjádřit slovy, lze říci pouze činy.

   

  Zpět