Myšlenky a myšlení

 

 • To, co nám pomáhá zachovat si jasnou mysl, je čisté srdce.

   


 • Neupřímný člověk si musí dávat pozor na to, co říká, upřímný na to, co si myslí.

   


 • Myslet nelze nikoho naučit, pouze přinutit.

   


 • Myšlenka, která je všem srozumitelná, není nová.

   


 • Idealista myslí citem, materialista cítí rozumem.

   


 • Není nutné, aby lidé říkali, co si myslí. Stačilo by, kdyby si mysleli to, co říkají.

   


 • Kolik moudrých myšlenek zůstalo bez povšimnutí jenom proto, že je řekli pitomci!

   


 • Každá myšlenka byla dříve mnohokrát vyslovena, než byla poprvé uslyšena.

   


 • Ti, kdo nepředstírají, že jsou chytřejší, si to o sobě myslí.

   


 • Dávám přednost živým myšlenkám mrtvých před mrtvými myšlenkami živých.

   

  Zpět